OIL FILTER

Suatu komponen pada kompresor yang berfungsi untuk menyaring kotoran sebelum oli disalurkan ke komponen lain.